Bạn có muốn tăng lợi nhuận và doanh thu lên đến không 10%?

Giải pháp cho các nhà sản xuất ngành may mặc

Boost topline and bottomline by upto 10%

biêt nhiêu hơn

Giải pháp cho các thương hiệu ngành may

Giảm chi phí nguyên liệu lên đến 5-7%

biêt nhiêu hơn

Nhà tư vấn Threadsol

Dịch vụ Tư Vấn toàn diện

biêt nhiêu hơn

150+

khách hàng

15

quốc gia

1.5

tỷ sản phẩm may mặc mỗi năm

Hỗ trợ tăng doanh thu và lợi nhuận lên đến 10%
cho khách hàng mỗi năm

Chứng nhận của khách hàng

threadsolExperience live product run

Giải thưởng & công nhận