sales@threadsol.com

Bạn có muốn tăng lợi nhuận và doanh thu lên đến không 10%?

Giải pháp cho các nhà sản xuất ngành may mặc

Boost topline and bottomline by upto 10%

biêt nhiêu hơn

Giải pháp cho các thương hiệu ngành may

Giảm chi phí nguyên liệu lên đến 5-7%

biêt nhiêu hơn

Nhà tư vấn Threadsol

Dịch vụ Tư Vấn toàn diện

biêt nhiêu hơn

150+

khách hàng

16

quốc gia

1.5

tỷ sản phẩm may mặc mỗi năm

Hỗ trợ tăng doanh thu và lợi nhuận lên đến 10%
cho khách hàng mỗi năm

Beximco
Dekko
Pacific
Epyllion
Abanti
Ananta
hameemgroup
Hirdaramani
Brandix
Crystal-Martin
Maliban
indochineInt
Pan brothers
Busana
metro
SRG
KMohan
Cotton-Blossom
Tristate
Luenthai
Dewhirst
HiTech
Jintana
HSFashion
Xinremie

Chứng nhận của khách hàng

Experience live product run

Giải thưởng & công nhận

Awards
Awards
Awards
Awards
Awards
Awards
Awards
Awards
Awards
Awards
Awards

Tin tức và bài báo mới nhất về ngành công nghiệp may

News

Stitch Diary

Stitch Diary là một blog giáo dục đa ngôn ngữ bởi nhà sáng lập;Giám đốc kinh doanh và chuyên gia ngành may mặc Bà Mausmi Ambastha. Blog được thành lập với mục đích mang lại các sáng kiến phục vụ cho ngành công nghiệp dệt may thông qua các bài viết với chủ đề liên quan đến sản xuất , ý tưởng sáng tạo và những cải tiến trong công nghệ.

News

Diễn đàn ngành may toàn cầu

Diễn đàn ngành may toàn cầu là một nỗ lực bởi đội ngũ Threadsol nhằm đưa ra kiến thức rộng rãi và thông tin về ngành may mặc, dệt may và ngành bán lẻ được thu thập từ nhiều nguồn tin chất lượng khác nhau trên mạng internet.