Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Bạn có muốn tăng lợi nhuận và doanh thu lên đến không 10%?

Giải pháp cho các nhà sản xuất ngành may mặc

Boost topline and bottomline by upto 10%

biêt nhiêu hơn

Giải pháp cho các thương hiệu ngành may

Giảm chi phí nguyên liệu lên đến 5-7%

biêt nhiêu hơn

Nhà tư vấn Threadsol

Dịch vụ Tư Vấn toàn diện

biêt nhiêu hơn

150+

khách hàng

15

quốc gia

1.5

tỷ sản phẩm may mặc mỗi năm

Hỗ trợ tăng doanh thu và lợi nhuận lên đến 10%
cho khách hàng mỗi năm

Chứng nhận của khách hàng

threadsolExperience live product run

Giải thưởng & công nhận