Blog

Any queries related to apparel manufacturing?

Our experts are here to help.

For Manufacturers

The importance of Recording Data in the Apparel industry

  more

October, 2018

By Vani Singh Threadsol Expert

more

October, 2018

By Rohit Abhishek Threadsol Expert

Với sự hỗ trợ từ công nghệ tự động hóa, một phòng cắt đã trở thành một trong những bộ phận tiên tiến nhất tại một doanh nghiệp sản xuất hàng may mặ...more

September, 2018

By Heera Kumar Threadsol Expert

more

September, 2018

By Bittu Kumari Threadsol Expert

more

August, 2018

By Mehuli Mazumdar Threadsol Expert

Vải được biết như một trong những lại chi phí chính của ngành công nghiệp may mặc. Chi phí VẢI chiềm đến 60-70% tổng chi phí. Do đó, việc sử dụng v...more

August, 2018

By Amita Bhatia Threadsol Expert

more

August, 2018

By Ruchi Raj Threadsol Expert

more

August, 2018

By Nancy Tatwani Threadsol Expert

more

June, 2018

By Ishanraj Shrivastava Threadsol Expert

more

May, 2018

By Priya Mishra Threadsol Expert

more

April, 2018

By Ramandeep Kaur Threadsol Expert

more

April, 2018

By Rohit Abhishek Threadsol Expert

Vải đóng góp như là thành phần chính của sản phẩm may mặc chiếm đến 70% tổng chi phí của hàng may mặc. Vì vậy, ngay cả với một tiết kiệm 1% vải từ ...more

March, 2018

By Ruchi Raj Threadsol Expert

For Brands

Reshoring: The zeros and ones of Proximity Sourcing

more

December, 2018

By Harsh Kumar Threadsol Expert

Cải cách thuế Ryan-Brandy năm 2016 đã nhận cả sự đồng thuận và không đồng thuận. Một số người cho rằng cải cách này là những yếu tố có khả năng làm...more

May, 2018

By Nikita Kalra Threadsol Expert

more

April, 2018

By Ishanraj Shrivastava Threadsol Expert

Theo thông tin từ tập đoàn hàng đầu NPD,việc thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng và thị trường bán lẻ là những yếu tố chính tác động lên hiệu suất tổn...more

March, 2018

By Harsh Kumar Threadsol Expert

more

March, 2018

By Vani Singh Threadsol Expert