Đến
làm việc với chúng tôi !

ThreadSol đã lên kế hoạch như thế nào cho hàng tỷ sản phẩm trên thế giới.

Nghe rất là chán?

Bạn có muốn hợp tác với chúng tôi không!

Hãy tạo nên một lịch sử thật tuyệt vời, để thu hút sự quan tâm từ nhiều phía.

Đội chúng tôi đang phát triển và chúng tôi muốn thuê bạn.

Văn hóa của chúng tôi

Mỗi ngày là một thách thức mới và chúng ta cùng nhau cố gắng để vượt qua nó. Hãy xem các hoạt động của chúng tôi tại Threadsol:Từ các hoạt động và các chuyến đi, phim ảnh, ăn trưa và có rất nhiều tiếng cười.

Đội

blackberrys
monthly celebration
annual tour
annual tour
annual tour

Vị trí mở

Objectives :

  • Role : Consultant.
  • Location : Noida (Frequent travelling in India/Abroad)
  • Exp Required : 3-5 Years relevant in garment production/consultancy (Mandatory)

Responsibilities :

  • Should have worked in a production environment

  • Communication should be at par, both verbal and written

  • Strong analytical skills

  • Pleasant personality

  • Preferable from NIFT

  • Preference will be given to consulting profiles