Đến
làm việc với chúng tôi !

ThreadSol đã lên kế hoạch như thế nào cho hàng tỷ sản phẩm trên thế giới.

Nghe rất là chán?

Bạn có muốn hợp tác với chúng tôi không!

Hãy tạo nên một lịch sử thật tuyệt vời, để thu hút sự quan tâm từ nhiều phía.

Đội chúng tôi đang phát triển và chúng tôi muốn thuê bạn.

Văn hóa của chúng tôi

Mỗi ngày là một thách thức mới và chúng ta cùng nhau cố gắng để vượt qua nó. Hãy xem các hoạt động của chúng tôi tại Threadsol:Từ các hoạt động và các chuyến đi, phim ảnh, ăn trưa và có rất nhiều tiếng cười.

Đội

blackberrys
monthly celebration
annual tour
annual tour
annual tour

Vị trí mở

Objectives :

 • Role : Consultant.
 • Location : Noida (Frequent travelling in India/Abroad)
 • Exp Required : 3-5 Years relevant in garment production/consultancy (Mandatory)

Responsibilities :

 • Should have worked in a production environment

 • Communication should be at par, both verbal and written

 • Strong analytical skills

 • Pleasant personality

 • Preferable from NIFT

 • Preference will be given to consulting profiles

Skills :

 • Should have worked in a production environment

 • Communication should be at par, both verbal and written

 • Strong analytical skills

 • Pleasant personality

 • Preferable from NIFT

 • Preference will be given to consulting profiles.

Objectives :

 • Role : Tele-caller, Vietnam.
 • Location : Vietnam
 • Exp Required : Minimum 6 months experience, Fresher.

Responsibilities :

 • Send emails to potential customers.

 • Convince prospect for a meeting with sales team.

 • Call 3-4 hours per day.

 • 3 days work per week

 • Update daily calling report

 • One time reporting over call in a day.

 • Executive should have a local (Vietnamese) cell-phone number.

Skills :

 • Executive should be fluent in Vietnamese and English language.

 • Should have excellent communication and convincing power.

Objectives :

 • Role : Tele-caller, Tirupur.
 • Location : India
 • Exp Required : Minimum 6 months experience, Fresher

Responsibilities :

 • Send emails to potential customers.

 • Convince prospect for a meeting with sales team.

 • Call 3-4 hours per day.

 • 3 days work per week

 • Update daily calling report

 • One time reporting over call in a day.

Skills :

 • Executive should be fluent in Tamil and English language.

 • Should have excellent communication and convincing power

Objectives :

 • Role : Consultant.
 • Location : Noida
 • Exp Required : At least 5-6 years

Responsibilities :

 • Pattern quality checking (Should know how to make patterns if required)

 • Grading

 • Marker making

 • Analysis work

Skills :

 • Should have working knowledge of gerber/Lectra software

 • Should know pattern making, grading and marker making (manual and auto nesting)

 • Should have reasonable understanding of various apparel products/categories for CAD working

 • Knowledge on multiple CAD softwares will be an added advantage

 • Should have the zeal to learn and work on multiple tasks simultaneously

 • Verbal and written Communication skills should be medium-good.

 • Should be a self-initiator