Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more
intelloCut logo

Used by fashion brands

A scientific cost benchmarking and negotiation platform for fact-based optimised and sustainable costing
intelloCut-logo

Used by fashion brands

A scientific cost benchmarking and negotiation platform for fact-based optimised and sustainable costing

Cách sử dụng Intello3C

Upload order details
Nhập chi tiết đơn hàng vào trong RFQ và tự động tạo ra và gởi RFQs cho nhà cung cấp
Costing
Tạo ra bảng giá tiêu chuẩn cho nội bộ ở một mức độ thấp nhất
Benchmark vendor
Công bố giá tiêu chuẩn cho nhà cung cấp
Pi apparel badge
Xuống đơn Hàng
Ai
Đàm phán với nhà cung cấp tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo
Fabric lay info
Nhà cung cấp công bố giá của họ với giá tương ứng

Các tính năng của intello3C

Costing

Tạo ra RFQs

Tạo ra và tải bảng Giá trong bất kỳ biểu mẫu nào. Gửi nhiều lần cho nhà cung cấp với một cú click.

Giá tiêu chuẩn

Giá tiêu chuẩn của Nhà sản xuất sử dụng tính toán khoa học dựa trên thực tế và phân tích dữ liệu lớn. Chia sẽ giá tiêu chuẩn với nhà cung cấp.

Pi apparel costing

Xếp hạng Nhà cung cấp

Nhận báo giá từ nhà cung cấp và xếp hạng nhà cung cấp. Hiển thị xếp hạng tương đương cho nhà cung cấp.

Pi apparel

So sánh Giá

So sánh nhiều giá khác nhau từ các nhà cung cấp khác nhau ở trên một màn hình. Điền giá với nhiều tham số khác nhau như FOB, Phụ liệu, Giá CM, v..v.

Pi apparel shake

Đàm phán dựa trên trí tuệ nhân tạo

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để Trả lời cho nhà cung cấp một cách tự động. Đàm phán trên cơ sở khoa học về giá tiêu chuẩn và dữ liệu lịch sử.

Business intelligence

Tỷ giá chéo

Tự động tạo bảng giá chéo trên 100 nhà cung cấp. Tăng cường đấu giá cạnh tranh.

Cách sử dụng Intello3C

Upload order details
Nhập chi tiết đơn hàng vào trong RFQ và tự động tạo ra và gởi RFQs cho nhà cung cấp
Costing
Tạo ra bảng giá tiêu chuẩn cho nội bộ ở một mức độ thấp nhất
Benchmark vendor
Công bố giá tiêu chuẩn cho nhà cung cấp
Pi apparel badge
Xuống đơn Hàng
Ai
Đàm phán với nhà cung cấp tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo
Fabric lay info
Nhà cung cấp công bố giá của họ với giá tương ứng

Các tính năng của intellobuy

Costing
Tạo ra RFQs

Tạo ra và tải bảng Giá trong bất kỳ biểu mẫu nào. Gửi nhiều lần cho nhà cung cấp với một cú click.

Giá tiêu chuẩn

Giá tiêu chuẩn của Nhà sản xuất sử dụng tính toán khoa học dựa trên thực tế và phân tích dữ liệu lớn. Chia sẽ giá tiêu chuẩn với nhà cung cấp.

Pi apparel costing
Xếp hạng Nhà cung cấp

Nhận báo giá từ nhà cung cấp và xếp hạng nhà cung cấp. Hiển thị xếp hạng tương đương cho nhà cung cấp.

Pi apparel
So sánh Giá

So sánh nhiều giá khác nhau từ các nhà cung cấp khác nhau ở trên một màn hình. Điền giá với nhiều tham số khác nhau như FOB, Phụ liệu, Giá CM, v..v.

Pi apparel shake
Đàm phán dựa trên trí tuệ nhân tạo

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để Trả lời cho nhà cung cấp một cách tự động. Đàm phán trên cơ sở khoa học về giá tiêu chuẩn và dữ liệu lịch sử.

Business intelligence
Tỷ giá chéo

Tự động tạo bảng giá chéo trên 100 nhà cung cấp. Tăng cường đấu giá cạnh tranh.

Để yêu cầu thêm thông tin hoặc giới thiệu, vui lòng điền vào mẫu bên dưới

Intello3C is an Artificial intelligence based cost negotiation platform. It aims to reduce sourcing cost and costing lead time for apparel brands. Intello3C uses AI that can automatically negotiate the best cost with the vendors (manufacturers) without needing any manual inputs from the merchant teams. This directly results in the decrease in the sourcing cost and also the costing lead time.Please note that the information you give us will be processed in accordance with our Privacy Policy and applicable data protection law. It will be used for the purposes of following up your specific enquiry and providing additional information where we have a legitimate interest to do so. Information will not be passed to any third-party company and you can opt-out at any time.