Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

intello3c Kinh nghiệm của chúng tôi sáng tạo
Giải pháp

intello3C-logo
Reduce Sourcing Cost and Time with trí tuệ nhân tạo và kho dữ liệu lớn
Reduce Sourcing Cost and Time with intello3C-logo
Completely Automate fabric buying | Reduce Fabric Expense by 1% | Reduce buying lead time by 80%
Result?
Boost in bottomline
by reducing fabric expenses by 1%

Cách sử dụng Intello3C

Nhập chi tiết đơn hàng vào trong RFQ và tự động tạo ra và gởi RFQs cho nhà cung cấp
Tạo ra bảng giá tiêu chuẩn cho nội bộ ở một mức độ thấp nhất
Công bố giá tiêu chuẩn cho nhà cung cấp
Xuống đơn Hàng
Đàm phán với nhà cung cấp tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo
Nhà cung cấp công bố giá của họ với giá tương ứng

Các tính năng của intello3C

Tạo ra RFQs

Tạo ra và tải bảng Giá trong bất kỳ biểu mẫu nào. Gửi nhiều lần cho nhà cung cấp với một cú click.

Giá tiêu chuẩn

Giá tiêu chuẩn của Nhà sản xuất sử dụng tính toán khoa học dựa trên thực tế và phân tích dữ liệu lớn. Chia sẽ giá tiêu chuẩn với nhà cung cấp.

Xếp hạng Nhà cung cấp

Nhận báo giá từ nhà cung cấp và xếp hạng nhà cung cấp. Hiển thị xếp hạng tương đương cho nhà cung cấp.

So sánh Giá

So sánh nhiều giá khác nhau từ các nhà cung cấp khác nhau ở trên một màn hình. Điền giá với nhiều tham số khác nhau như FOB, Phụ liệu, Giá CM, v..v.

Đàm phán dựa trên trí tuệ nhân tạo

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để Trả lời cho nhà cung cấp một cách tự động. Đàm phán trên cơ sở khoa học về giá tiêu chuẩn và dữ liệu lịch sử.

Tỷ giá chéo

Tự động tạo bảng giá chéo trên 100 nhà cung cấp. Tăng cường đấu giá cạnh tranh.

Cách sử dụng Intello3C

Nhập chi tiết đơn hàng vào trong RFQ và tự động tạo ra và gởi RFQs cho nhà cung cấp
Tạo ra bảng giá tiêu chuẩn cho nội bộ ở một mức độ thấp nhất
Công bố giá tiêu chuẩn cho nhà cung cấp
Xuống đơn Hàng
Đàm phán với nhà cung cấp tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo
Nhà cung cấp công bố giá của họ với giá tương ứng

Các tính năng của intellobuy

Tạo ra RFQs

Tạo ra và tải bảng Giá trong bất kỳ biểu mẫu nào. Gửi nhiều lần cho nhà cung cấp với một cú click.

Giá tiêu chuẩn

Giá tiêu chuẩn của Nhà sản xuất sử dụng tính toán khoa học dựa trên thực tế và phân tích dữ liệu lớn. Chia sẽ giá tiêu chuẩn với nhà cung cấp.

Xếp hạng Nhà cung cấp

Nhận báo giá từ nhà cung cấp và xếp hạng nhà cung cấp. Hiển thị xếp hạng tương đương cho nhà cung cấp.

So sánh Giá

So sánh nhiều giá khác nhau từ các nhà cung cấp khác nhau ở trên một màn hình. Điền giá với nhiều tham số khác nhau như FOB, Phụ liệu, Giá CM, v..v.

Đàm phán dựa trên trí tuệ nhân tạo

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để Trả lời cho nhà cung cấp một cách tự động. Đàm phán trên cơ sở khoa học về giá tiêu chuẩn và dữ liệu lịch sử.

Tỷ giá chéo

Tự động tạo bảng giá chéo trên 100 nhà cung cấp. Tăng cường đấu giá cạnh tranh.

Để yêu cầu thêm thông tin hoặc giới thiệu, vui lòng điền vào mẫu bên dưới

Intello3C is an Artificial intelligence based cost negotiation platform. It aims to reduce sourcing cost and costing lead time for apparel brands. Intello3C uses AI that can automatically negotiate the best cost with the vendors (manufacturers) without needing any manual inputs from the merchant teams. This directly results in the decrease in the sourcing cost and also the costing lead time.