Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more
intelloCut logo

Used by fashion manufacturers

A real-time fabric planning solution for optimised fabric utilisation
intelloCut-logo

Used by fashion manufacturers

A real-time fabric planning solution for optimised fabric utilisation
 

Để yêu cầu thêm thông tin hoặc giới thiệu, vui lòng điền vào mẫu bên dướiPlease note that the information you give us will be processed in accordance with our Privacy Policy and applicable data protection law. It will be used for the purposes of following up your specific enquiry and providing additional information where we have a legitimate interest to do so. Information will not be passed to any third-party company and you can opt-out at any time.

Cách sử dụng Intellocut
Upload order details
Tải mã hàng và
Ai
Tác nghiệp cắt dựa vào Trí tuệ nhân tạo
Fabric lay info
Gửi thông tin bàn trải đến đội trải thông qua máy tính bảng
Buy fabric lay
Sử dụng tất cả đầu khúc,theo dõi quy trình nhà máy
Realtime
Đề nghị làm lại tác nghiệp cắt tự động đến khi số đầu khúc > đã kế hoạch
Reports
Nhập thông tin đầu khúc trong máy tính bảng
Các tính năng của intellocut
Upload order details
Báo cáo trên thời gian thực tế

Ước tính lượng vải yêu cầu chính xác. Mua chính xác vải bạn cần. Không dư. Không thiếu. Tối thiểu lãng phí.

Fabric lay info
Tùy chỉnh cho Tác nghiệp cắt

Tạo ra tác nghiệp cắt thích hợp nhất và tối ưu nhất từ hàng triệu tác nghiệp cắt khác. Chỉ bằng một cú click!

Warning
Quản lý chất lượng

Nhóm các khổ vải tương đương với nhau, ánh màu và độ co trong một đơn hàng để đảm bảo đạt chất lượng cao nhất và tăng lợi nhuận.

Reduced errors
Kế hoạch cây vải

Phân bổ cây vải chỉ bằng một cú click. Phân tích, tạo ra và điều chỉnh lại để đảm bảo tối thiểu đầu khúc và lãng phí.

Realtime
Quản lý đầu khúc

Lên kế hoạch sử dụng vải đến miếng đầu khúc cuối cùng một cách dễ dàng và hiệu quả chỉ bằng một cú click.

Business intelligence
Cơ chế phản hồi

Quản lý toàn diện cho nhà quản lý thông qua trạng thái các hoạt động trên thời gian thực tế và theo dõi toàn diện.

 

Để yêu cầu thêm thông tin hoặc giới thiệu, vui lòng điền vào mẫu bên dướiPlease note that the information you give us will be processed in accordance with our Privacy Policy and applicable data protection law. It will be used for the purposes of following up your specific enquiry and providing additional information where we have a legitimate interest to do so. Information will not be passed to any third-party company and you can opt-out at any time.

Cách sử dụng Intellocut

Upload order details
Tải mã hàng và
Ai
Tác nghiệp cắt dựa vào Trí tuệ nhân tạo
Fabric lay info
Gửi thông tin bàn trải đến đội trải thông qua máy tính bảng
Reports
Nhập thông tin đầu khúc trong máy tính bảng
Realtime
Đề nghị làm lại tác nghiệp cắt tự động đến khi số đầu khúc > đã kế hoạch
Buy fabric lay
Sử dụng tất cả đầu khúc,theo dõi quy trình nhà máy

Các tính năng của intellocut

Upload order details

Báo cáo trên thời gian thực tế

Ước tính lượng vải yêu cầu chính xác. Mua chính xác vải bạn cần. Không dư. Không thiếu. Tối thiểu lãng phí.

Fabric lay info

Tùy chỉnh cho Tác nghiệp cắt

Tạo ra tác nghiệp cắt thích hợp nhất và tối ưu nhất từ hàng triệu tác nghiệp cắt khác. Chỉ bằng một cú click!

Warning

Quản lý chất lượng

Nhóm các khổ vải tương đương với nhau, ánh màu và độ co trong một đơn hàng để đảm bảo đạt chất lượng cao nhất và tăng lợi nhuận.

Reduced errors

Kế hoạch cây vải

Phân bổ cây vải chỉ bằng một cú click. Phân tích, tạo ra và điều chỉnh lại để đảm bảo tối thiểu đầu khúc và lãng phí.

Realtime

Quản lý đầu khúc

Lên kế hoạch sử dụng vải đến miếng đầu khúc cuối cùng một cách dễ dàng và hiệu quả chỉ bằng một cú click.

Business intelligence

Cơ chế phản hồi

Quản lý toàn diện cho nhà quản lý thông qua trạng thái các hoạt động trên thời gian thực tế và theo dõi toàn diện.

IntelloCut is an automatic cut planning software and a fabric planning automation solution. It works in the cutting room of a garment manufacturing facility and helps the garment manufacturers to reduce their fabric wastage and have better execution control - boosting the top-line by up to 10%.